Polityka prywatności
Pliki cookies

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników (m.in. wybór wersji językowej) oraz w celach statystycznych. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną i akceptację naszej polityki prywatności lub wybór odpowiednich ustawień.

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskenergia.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając przycisk Ustawienia oraz wybierając odpowiednie ustawienia.

WYCOFAJ ZGODĘ

 

PLIKI COOKIE NA STRONIE HSK ENERGIA

1. Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

2. Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

3. Jak używamy plików cookie?

3.1. Pliki cookies obowiązkowe i preferencji

Na Twoim urządzeniu zapisane zostały pliki cookies preferencji, które pozwalają serwisowi działać zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy np. wybierzesz wersję językową serwisu, pozwolą na nawigowanie po podstronach bez potrzeby wyboru języka za każdym kliknuięciem. Twoje wybory zostaną zapisane i przechowywane do końca bieżącej sesji, m.in w celu zapisania Twoich aktualnych ustawień dotyczących cookies. Usunięcie tych plików może odbyć się z poziomu Twojej przeglądarki internetowej i może powodować błędne funkcjonowanie serwisu.

 

Nazwa Dostawca Typ Trwałość  

PHPSESSID

hskledy.com.pl

HTTP

sesja

Zachowuje stan sesji użytkownika na żądanie strony.

cookie_accept

hskledy.com.pl

HTTP

365 dni

Zachowuje stan akceptacji warunków polityki prywatności

cookie_settings

hskledy.com.pl

HTTP

365 dni

Zachowuje ustawienia plików cookie użytkownika

 

3.2. Pliki cookies statystyczne

Na Twoim urządzeniu zapisany został tzw. Tracking code Google analytics. Dzięki niemu przez portal Google Analytics możemy przeglądać informacje dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Są to informacje takie jak: to, czy to pierwsza czy kolejna wizyta, lokalizacja użytkownika, typ urządzenia, przez które przegląda stronę, adres strony, z której trafił na nasz serwis, kolejność i czas przeglądania podstron i inne. Używamy tych danych by analizować, co na naszej stronie jest oglądane najczęściej, i jak najlepiej tworzyć treść. Firma HSK Energia nie przekazuje tych danych innym podmiotom. Nie używamy także statystyk do wyświetlania reklam ani do automatycznej personalizacji strony (to znaczy, że na naszej stronie wyświetla się zawsze to samo, niezależnie od tego, kto ją przegląda).

 

Nazwa Dostawca Typ Trwałość  

_ga

hskledy.com.pl

HTTP

2 lata

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny.

_gat

hskledy.com.pl

HTTP

sesja

Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądania

_gid

hskledy.com.pl

HTTP

sesja

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik odwiedza witrynę.

@@History/@@scroll|#

youtube.com

HTML

sesja

Niesklasyfikowane

 

Więcej o google analytics można przeczytać tutaj https://www.google.pl/intl/pl/analytics/features/index.html

Możesz także zainstalować w swojej przeglądarce dodatek, który wyłączy zbieranie informacji o Twoim zachowaniu na wszystkich stronach posługujących się narzędziem google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/181881

3.3. Pliki cookies marketingowe

Są to pliki zapisywane przez strony i aplikacje, z których usług korzysta użytkownik, np. oglądając osadzony na naszej podstronie https://hskledy.com.pl/o-firmie,104,o-firmie.html film. Portal youtube.com, na którym film ten został opublikowany zbiera informacje o tym, co użytkownik ogląda (także przebywając na naszej stronie) a następnie personalizuje wyświetlane mu propozycje filmów i reklamy. Podobnie działają pliki dostarczane przez doubleclick.net. Dzięki nim Google wyświetla użytkownikom swojej przeglądarki i partnerskich stron reklamy podobne do wcześniej przeglądanych stron. 

 

Nazwa Dostawca Typ Trwałość  

GPS

youtube.com

HTTP

sesja

Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie w oparciu o geograficzną lokalizację GPS.

IDE

doubleclick.net

HTTP

2 lata

Wykorzystywane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i wyświetlenia kierowanych reklam użytkownikowi.

test_cookie

doubleclick.net

HTTP

sesja

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

HTTP

179 dni

Próbuje oszacować przepustowość łącz użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube

YSC

youtube.com

HTTP

sesja

Rejestruje unikalny identyfikator, aby zachować statystyki dotyczące filmów wideo You Tube obejrzanycyh przez użytkownika

 

4. Jak kontrolować pliki cookie

Aby zmienić swoje decyzje odnośnie zgód na wykorzystywanie plików cookies powinieneś kliknąć na link ustawienia lub usunąć je ze swojej przeglądarki. Poniżej podajemy linki z instrukcjami usuwania cookies do najpopularniejszych przeglądarek:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Modzilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSK Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania umowy sprzedaży, wykonywania usług serwisowych lub umów o świadczenie usługi elektronicznej lub w celach podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie jeszcze przed zawarciem wspomnianych powyżej umów, w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki internetowej oraz w celu dostosowania serwisu www.hskledy.com.pl do potrzeb użytkowników, w celu przyjęcia Pani/Pana opinii o sprzedawanych produktach, w celach wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także w celach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci celów marketingowych oraz celów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem oraz obrony przed takimi roszczeniami;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie Pani/Pana zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych), a także art. 6 ust. 1 lit. f) (realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci stosowania marketingu bezpośredniego oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obrony przed takimi roszczeniami);
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania. Dane związane z realizacją umowy przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, związanego z umową (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji umowy. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia tej zgody. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przechowywane będą do momentu wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora przetwarzane będą przez okres występowania tego interesu (np. do momentu przedawnienia roszczeń), chyba że wcześniej zgłoszony zostanie przez Panią/Pana sprzeciw na przetwarzanie danych. Sprzeciw dotyczyć może w szczególności danych zbieranych w celach marketingowych; 
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www.hskledy.com.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty zajmujące się dostawą niezbędnego oprogramowania (w tym oprogramowania do analityki internetowej) i jego obsługą, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności, a w przypadku wyboru płatności ratalnej – podmioty kredytujące; 
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora:info@hskledy.com.pl;
  7. jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona;
  8. w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.hskledy.com.pl lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi. Podanie danych uzasadnione jest realizacją umowy.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę prywatności obowiązującą na tej stronie.